Standard side

SANDSETRA

Sandsetra tilhørte Storsand i Malvik. Storsand het Sande rundt 1520 til 1723, i 1723 Stoor Sanden. Fra gammelt av hørte den sammen med Midtsand. Sandsetra ble muligens Lagt ned før 1818, da de flyttet seterdrifta til Skarpåsen (Skarpåsvollen). Jeg har tatt utgangspunkt i almenningsbefaringen av 20 juni 1818 << den kontinuerende forretning til befaring af den Statens tilhørende Malvik Alminding i Malvik sogn forretningen ført af stedets Amtmand Foged, Sorenskriver og distriktets Lensmand. Samt assistered af de 4re af Fogden oppnævnde mænd: Christen Gjervan, Pedersen Buaas,Anders Jonsen Gjervan og Jon Andersen Buseth.>>ALLE MALVIKINGER.Samme befaring viser at: << Skarpaasvolden bruges af oppsidderne paa Storsande og Midtsande>> Den lå oppe for lille Dragstsjø. Besetningen var i 1723 18 kyr, 8 ungnaut,16 sauer og 20 geiter.GP: 32V 0584815-7021092.

VENNAVOLLEN

VENN VAR OPPRINNELIG EN GÅRD UNDER HOMMELVIKENS OG MOSTADVERKENS JORDEGODS.DEN BLE DELT I  2 I CA. 1720, VENN VESTRE OG VENN ØSTRE. DE DELTE BRUKEN AV DEN GAMLE SETERVOLLEN I 1865 HADDE DE TILSAMMEN 17 STORFE OG 20 SAUER.FOR Å KOMME TIL VENNAVOLLEN TAR MAN VEIEN MOT MOSTADMARK SKYTTEBANE OG FORTSETTER SÅ LANGT VEIEN GÅR VIDERE MOT INDRE DAMMTJØNNA OG LANGS VENNAELVA I CA 10 MIN.I 1865 VAR SALMLET BESETNING 17 STORFE OG 20 SAUER. HØYDE OVER HAVET CA.:403 M.

GPS UTM 32V 0595759-7023047

VIKAVOLLEN

VIKAVOLLEN ligger i Mostadmark der hadde Kjønnås, Halstad og Viken seter og havning. I 1723 hadde de 7 kyr,4 ungnaut og 10 sauer høyde over havet ca. 365meter den ligger midt i mellom Okstjønna og Heimtjønna.

GPS UTM 32v 0590462-7020995

Nyeste kommentarer

18.01 | 10:18

Hei Hæge. Artig at du besøker Setervollene. Når det gjelder Malvikvoll...

17.01 | 18:11

Jeg har besøkt flere av disse vollene. Artig å lære mer om dem. Er bekymra f...

08.10 | 14:37

Hei. ARTIG Å HØRE AT NOEN SETTER PRIS PÅ DETTE.

08.10 | 13:16

Her er det lagt ned verdifullt arbeid for fremtiden. Jeg har tegnet inn på kart ...